For the sake of nostalgia.

[0.o]

http://www.garrickfujii.com/files/gimgs/1_1img4395-1.jpg
http://www.garrickfujii.com/files/gimgs/1_1img4354-1.jpg